Thông tin sản phẩm
  • Propagate Slow Pitch Jigging rod
  • Fuji SiC guide
  • Fuji reel seat
  • All Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Propagate BP606-3 201cm/1khúc-Slow Jig - Power 31khúcPE#2Jig:160g10Baitcasting 8,000,000
Mua Hàng
Propagate BP606-4 201cm/1khúc-Slow Jig - power 41khúcPE#2Jig 200g10Baitcasting 8,000,000
Mua Hàng
Propagate BP606-5 201cm/1khúc-Slow Jig - Power 51 khúcPE#2.5Jig 250g10Baitcasting 8,300,000
Mua Hàng
Propagate BP603-6 191cm/1khúc-Slow Jig - Power 61khúcPE#3Jig:300g10Baitcasting 8,600,000
Mua Hàng
Propagate BP600-7 180cm/1khúc-Slow Jig - Power 71khúcPE#3Jig 350g10Baitcasting 8,600,000
Mua Hàng
Propagate Expert BLF702-3 2.19m/2khúc cắm gốc-Long Fall - Power 32 khúcPE#2Jig 180g11Baitcasting 9,500,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị