Thông tin sản phẩm
  • Super responsive graphite blank for optimal recoil when working slow jigging
  • Equipped with Fuji SiC K guide
  • Fuji TCS reel seat (PE1) & Fuji T-DPS reel seat (PE2-3)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Slo4 Evolution SFV631-1 1.91m/1khúc113gSlow Jig1khúcPE#1Jig Max 100g10Baitcasting 3,200,000
Hết hàng
Storm Slo4 Evolution SFV631-2 1.91m/1khúc123gSlow Jig1khúcPE#2Jig Max 200g10Baitcasting 3,300,000
Mua Hàng
Storm Slo4 Evolution SFV631-3 1.91m/1khúc131gSlow Jig1khúcPE#3Jig Max 300g10Baitcasting 3,400,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị