Thông tin sản phẩm
  • Cần Slow Jig và Light Jig của Palms Anglers's Republic
  • Fuji K guides Sic ring
  • Fuji Reel Seat.

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Metal Witch MTGC-783SF 2.3m/2khúc167gSlow & Fall - Power 32khúc cắm gốcPE#1.2-2.5130-180g (fall max 300)-Baitcasting khoen xoắn 4,700,000
Mua Hàng
Metal Witch MTGC-631SF 6'3"/1.92m123gSlow & Fall - Power 11khúcPE#0.8-1.560-110g10Baitcasting 4,600,000
Mua Hàng
Metal Witch MTGS-631T 1.92m/1khúc139gLight Jig - Power 11khúcPE#0.6-1.240-120g9Spinning 4,400,000
Mua Hàng
  • MTGC-631SF Power 1: thích hợp cho những vùng nước 20-30m như Vũng Tàu, Phú Quốc, mồi  jig ko quá 100g...
  • MTGC-632SF Power 2: thích hợp cho những vùng nước sâu 40-60m như Côn Đảo, Đà Nẵng, mồi jig trên 100g
  • MTGC-633SF Power 3: thích hợp cho những vùng nước sâu và dòng chảy mạnh, cần phải dùng jig nặng.
  • MTGS-631T Power 1: thích hợp đánh jig ở vùng nước cạn, mồi  jig 40-100g...
  • MTGS-632T Power 2: thích hợp đánh jig ở vùng nước cạn , mồi jig 60-120g
  • MTGC-783SF Power 3 : đánh Slow & Fall

 

Sản phẩm đề nghị