Thông tin sản phẩm
  • Mồi jig ZetZ Slow Batt S của Angler's Republic
  • Slow: Chuyển động hình S với những cú giật đầu cần ngắn và thu dây chậm.
  • Fall: Rơi như chiếc lá
  • 100g; 130g; 150g; 180g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
ZetZ Slow Batt S 130g MG-547 215,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt S 130g MG-98 215,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt S 130g H-531 215,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt S 130g H-10 215,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt S 180g H-531 280,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt S 180g MG-547 280,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị