Thông tin sản phẩm
  • Công nghệ Nano / NANOALLOY® technology blank
  • Thân cần nhỏ, mạnh mẽ.
  • Khoen Fuji SIC-S & SIC Titanium frame K Guide
  • Bắt máy Fuji DPS18/DPS20 Up Lock
  • Grip end/ Hardness EVA is loaded on bottom of grip
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Trọng lượng cần Action Dải mồi Dây Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Selfish SEB 633 (Sensitive Bait) 1.91m191cm182gRegular120g-180gPE#3Bait S:1500-2000 / D:15-20 12,300,000
Mua Hàng
Selfish SEB 624 (Sensitive Bait) 1.89m189cm189gRegular140g-200gPE#4Bait S:2000 / D:30-35 12,500,000
Mua Hàng
Selfish NS 632 (Natural Swim) 1.91m191cm126gRegular80g-130gPE#2S+D: 5000 11,500,000
Mua Hàng
Selfish NS 623 (Natural Swim) 1.89m189cm159gFast100-150gPE#3S+ D: 5000-8000 11,500,000
Mua Hàng
Selfish NS 614 (Natural Swim) 1.86m1.86m174gRegular Fast120g-180gPE#4S + D :6000-8000 12,000,000
Mua Hàng
Selfish 614S Nano 1.86m186cm180gRegular130g-170gPE#3S:5000~8000 / D:3500~4500 12,500,000
Mua Hàng
Selfish 607S Dotera Specialize Model 1.84m184cm232gFast150g-220gPE#5S:8000~10000 / D:4500~5000 13,000,000
Mua Hàng
Selfish 597S Nano 1.76m176cm250gRegular Fast180g-240gPE#5S:8000-10000 / D: 4500-5000 13,000,000
Mua Hàng
Selfish 5710S Nano 1.71m171cm280gRegular250g-350gPE#6S:10000-20000 / D: 5000-6500 14,500,000
Hết hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị