Thông tin sản phẩm
  • Length: 6"0"
  • Jig Weight: 160g Max
  • Line: Max PE#1-3
  • Featuring New Fuji KR Concept Guides & Fuji Reel Seats
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Gomoku Kaiten GOS601M 1.8m/1khúc135gRegular Fast1khúcPE#1-3160g max8Spinning 2,400,000
Hết hàng
Storm Gomoku Kaiten GOC601M 1.8m/1khúc120gRegular Fast1khúcPE#1-3160g max8Casting 2,400,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị