Thông tin sản phẩm
  • Dòng cần chuyên đánh cá lớn Tuna, Amberjack
  • Phù hợp với độ sâu từ 100-200m
  • Khoen Fuji SiC Ocean Guide
  • Bắt máy Fuji T-DPS22
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Trọng lượng cần Action Dải mồi Dây Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
OceanArrow 5015 Bait Model 1.54m/1 khúc154cm325g-400gMax PE#6S: 2000-3000 / SOM: 120 14,500,000
Hết hàng
Ocean Arrow 5210 Bait Model 1.58m158cm295g-Max 370gPE#6S: 2000-3000/SOM: 120 14,500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị