Thông tin sản phẩm
  • New "3rd Generation" STILETTO SLOW STYLE
  • High modulus carbon blank. "Four-direction set carbon cloth"
  • Fuji "TORZITE" rings with Titanium Frame
  • Fuji PTS reel seat for Bait model
  • Fuji TVS reel seat for Spinning model
  • Made in Japan

https://hots.co.jp/rod3-slowstyle.html

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Hots Slow Style SSS-64LS 1m93118gSlow1 khúcPE#0.6 - 1.5180g8Máy đứng 11,300,000
Mua Hàng
Hots Slow Style SSS-64HS 1m93148gSlow1 khúcPE#1-3350g8Máy đứng 11,700,000
Mua Hàng
Hots Slow Style SSS-64L 1m93118gSlow1 khúcPE#0.6-1.5180g10Máy ngang 11,300,000
Mua Hàng
Hots Slow Style SSS-64H 1m93148gSlow1 khúcPE#1-3350g10Máy ngang 11,700,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị