Thông tin sản phẩm
  • Seawalk Light Jigging Rod
  • Fuji SiC K guide
  • Fuji Reel Seat
  • All made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Trọng lượng cần Action Dải mồi Dây Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Seawalk LJ 67UL Spinning Model 2m15157cm cắm gốc102gRegularJig 15-40g / Cast 25gPE#0.4-#0.8D:2000~2500 / S:C3000 5,900,000
Mua Hàng
Seawalk LJ 64L Spinning Model 1m94147cm cắm gốc114gRegularJig 30-80g / Cast 35gPE#0.6-#1.0D:2500~3000 / S:3000~4000 6,000,000
Mua Hàng
Seawalk LJ 64ML Spinning 1m94147cm cắm gốc115gRegularJig 60-120g / Cast 50gPE#0.6-#1.2D:2500~3000 / S:3000~4000 6,200,000
Mua Hàng
Seawalk LJ B66L Bait Model 1m98152cm cắm gốc131gRegular40-80gPE#0.6-#1.0D: 100~200 / S: 100~300 6,200,000
Mua Hàng
Seawalk LJ B66ML Bait 1m98152cm cắm gốc131gRegular40-120gPE#0.6-#1.2D:100~200 / S:100~300 6,200,000
Mua Hàng
Seawalk LJ B65M Bait Model 1m96149cm cắm gốc128gRegular60-150gPE#0.8-#1.5D:100~200 / S:100~300 6,200,000
Mua Hàng

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm đề nghị