Thông tin sản phẩm
  • Super Tough Abachi Wood Construction
  • Controlled Sinking Model
  • Deep Diving Metal Lip
  • Anti-Broach Design
  • Rugged Stainless Hardware
  • Natural and Stimulator Patterns
  • VMC® Perma Steel® Hooks
  • Hand-Tuned & Tank-Tested

Dài thân: 14cm

Nặng: 36g

Lặn sâu: 4.5m - 5.4m

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDMAG14 DL 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 BTO 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 BSCD 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 CH 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 SFU 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 S 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 GM 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 YFU 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 CG 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 D 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 BSCK 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 PM 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 SM 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 PIMU 340,000
Mua Hàng
CDMAG14 SRD 340,000
Hết hàng
CDMAG14 FT 340,000
Hết hàng
CDMAG14 BSRDL 340,000
Hết hàng
CDMAG14 HPU 340,000
Hết hàng
CDMAG14 SB 340,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị