Thông tin sản phẩm
 • Deep-Diving Lip
 • Models with Colored Lip for Extra Attraction
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • 3D Holographic Eye
 • VMC® 4X Perma Steel® Hooks
 • 3X Split Rings
 • Big Water Patterns
 • Dài 14cm
 • Nặng 46g
 • Lặn sâu 6m
 • Lưỡi 4/0 độ cứng 4X
 • Khoen mở độ cứng 3X
 • Thích hợp trolling big game
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 BBTO 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 FT 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 BSRD 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 D 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 SB 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 SBM 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 RH 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 HPU 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 RHU 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 S 360,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 20 - XRMAG20 PSYP 360,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị