Thông tin sản phẩm
 • Deep-Diving Lip
 • Models with Colored Lip for Extra Attraction
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • 3D Holographic Eye
 • VMC® 4X Perma Steel® Hooks
 • 3X Split Rings
 • Big Water Patterns
 • Dài thân 18cm
 • Nặng 97g
 • Lặn sâu 12m
 • Lưỡi 4/0 độ cứng 4X
 • Khoen mở độ cứng 3X
 • Thích hợp trolling big game
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XRMAG40 - CG CG 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDD HDD 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDWHU HDWHU 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDSBM HDSBM 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDRHU HDRHU 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDFFU HDFFU 420,000
Mua Hàng
XRMAG40 - HDBSRD HDBSRD 420,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị