Thông tin sản phẩm
 • Deep-Diving Lip
 • Models with Colored Lip for Extra Attraction
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • 3D Holographic Eye
 • VMC® 4X Perma Steel® Hooks
 • 3X Split Rings
 • Big Water Patterns
 • Lặn sâu 9m
 • Lưỡi 4/0 độ cứng 4X
 • Khoen mở độ cứng 3X
 • Thích hợp trolling big game
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 FT 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 PSYC 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 HPU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 GGM 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 SBM 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 SFU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 HCHU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 YFU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 RHU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 WHU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 RH 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 HUU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 S 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 SHMU 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 D 360,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Magnum - XRMAG30 BTU 360,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị