Thông tin sản phẩm
 • Deep-Diving Lip
 • Models with Colored Lip for Extra Attraction
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • 3D Holographic Eye
 • VMC® 4X Perma Steel® Hooks
 • 3X Split Rings
 • Big Water Patterns
 • Dài 16cm
 • Nặng 72g
 • Lặn sâu 9m
 • Lưỡi 4/0 độ cứng 4X
 • Khoen mở độ cứng 3X
 • Thích hợp trolling big game
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 BTU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 CG 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 D 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 FT 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 GGHU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 GGM 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HH 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HPU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 RHU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 RH 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 S 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 SBM 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 BBTO 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 SB 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 YFT 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 BTO 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDBSRD 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDBTO 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 SFC 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDD 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDFFU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDRHU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDSBM 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDSFU 390,000
Mua Hàng
Xrap Magnum 30 - XRMAG30 HDWHU 390,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị