Thông tin sản phẩm
  • YGK X-Braid Fulldrag X8
  • Dây màu trắng
  • Tỉ trọng 0.98
  • Cuộn 100m dính liền, lốc 12 cuộn
  • Có thể mua từ 100m, 200m, 300m, 400m tới 1200m dính liền nhau.
  • Made in Japan 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.24mm100mTrắng45lb20.2kg#2 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.26mm100mTrắng50lb22.5kg#2.5 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.28mm100mTrắng60lb27kg#3 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.33mm100mTrắng70lb31.5kg#4 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.37mm100mTrắng90lb40.5kg#5 720,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.40mm100mTrắng100lb45kg#6 720,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.47mm100mTrắng120lb54kg#8 720,000
Hết hàng
YGK X-Braid Fulldrag X8 0.52mm100mTrắng150lb67.5kg#10 720,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị