Thông tin sản phẩm
  • Dây Saltiga Sensor Braid 12 sợi
  • UVF - Ultra Volume Fiber dây mỏng, mềm hơn, mịn và trơn.
  • Evo Silicone - có lớp phủ ngoài silicone
  • Chắc hơn 120% (*so với dây 8 sợi)
  • Chống mài mòn hơn 172% (*)
  • Ít giãn 130% (*)
  • Giảm cản nước 118% (*)
  • Dây 5 màu - Câu biển offshore - Đánh dấu mỗi 10m, 5m và 1m
  • Cuộn 200, 300m và 400m
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Saltiga Sensor 12EX+Si #2 0.24mm400m5 màu36LB16.2kg#2 2,400,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #3 0.28mm400m5màu55LB24.8kg#3 2,400,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #4 0.33mm400m5 màu68LB30.7kg#4 2,400,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #5 0.37mm400m5 màu88LB39.7kg#5 2,400,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #6 0.40mm400m5 màu100LB45.3kg#6 2,400,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #2 0.24mm300m5màu36LB16.2kg#2 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #2.5 0.26mm300m5 màu44LB19.8kg#2.5 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #3 0.28mm300m5màu55LB24.8kg#3 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #4 0.33mm300m5màu68LB30.7kg#4 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #5 0.37mm300m5màu88LB39.7kg#5 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #6 0.40mm300m5màu100LB45.3kg#6 1,750,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #2 0.24mm200m5 màu36LB16.2kg#2 1,250,000
Mua Hàng
Saltiga Sensor 12 EX+Si #2.5 0.26mm200m5 màu44LB19.8kg#2.5 1,250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị