Thông tin sản phẩm

Daiwa Mega Sensor 12EX
UVF - Ultra Volume Fiber
+SI - Evo Silicone

Chịu lực tăng 120%
Sức chịu mòn tăng 172%
Dây rất tròn, 5 màu, cuồn 100m dính liền, có thể mua nhiều độ dài từ 100m, 200m tới 1400m

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu31LB-#1.5 610,000
Hết hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu36LB-#2 580,000
Mua Hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu55LB-#3 580,000
Mua Hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu68LB-#4 570,000
Mua Hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu88LB-#5 570,000
Hết hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu100LB-#6 570,000
Mua Hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu118LB-#8 610,000
Hết hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu130LB-#10 650,000
Hết hàng
Mega Sensor 12EX +SI -100m5 màu157LB-#12 650,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị