Thông tin sản phẩm
  • YGK X-Braid Fulldrag X8
  • Dây màu xanh chuối
  • Tỉ trọng 0.98
  • Cuộn 200m 
  • Made in Japan 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
YGK X-Braid Upgrade X8 0.20mm200mXanh chuối30lb13.5kg#1.5 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Upgrade X8 0.24mm200mXanh chuối40lb18kg#2.0 700,000
Hết hàng
YGK X-Braid Upgrade X8 0.26mm200mXanh chuối45lb20.25#2.5 700,000
Mua Hàng
YGK X-Braid Upgrade X8 0.28mm200mXanh chuối50lb22.5kg#3.0 700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị