Thông tin sản phẩm
  • UVF - Ultra Volume Fiber - Bằng cách gia tăng mật độ sợi và se chặt
  • Dây chắc, trơn và cảm nhận tốt hơn.
  • Evo silicone - phủ silicone giúp dây giảm ma sát vào khoen.
  • Dây 5 màu.
  • Được đánh dấu mỗi 1m , 5m , 10m.
  • Made in Japan.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -200m5 màu10 LB4.3kg#0.6 900,000
Mua Hàng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -200m5màu13 LB6 kg#0.8 800,000
Mua Hàng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -200m5 màu24 LB11 kg#1.5 800,000
Mua Hàng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -300m5 màu40LB18kg#3 1,050,000
Hết hàng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -300m5 màu53LB24kg#4 1,050,000
Mua Hàng
Daiwa UVF Saltiga 8 Braid -300m5 màu66LB30kg#5 1,100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị