Thông tin sản phẩm
  • Daiwa Mega Sensor X8
  • Dây 8 lõi với mật độ sợi cực cao giúp dây chắc hơn, mịn hơn.
  • Bên ngoài phủ Evo Silicon
  • Dây 5 màu, mỗi 1m được đánh dấu.
  • Đóng cuồn 100m/cuộn dính liền, bạn có thể mua 100m, 200m, 300m tới 1000m.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Mega Sensor X8 100m 0.12mm100m dính liền5 màu-4.3kg#0.6 400,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.15mm100m dính liền5 màu-6kg#0.8 350,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.16mm100m dính liền5 màu-8kg#1 350,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.18mm100m dính liền5 màu-9kg#1.2 350,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.20mm100m dính liền5 màu-11kg#1.5 350,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.37mm100m dính liền5 màu-30kg#5 370,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.40mm100m dính liền5 màu-35kg#6 370,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.47mm100m dính liền5 màu-44kg#8 500,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.52mm100m dính liền5 màu-56kg#10 500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị