Thông tin sản phẩm
  • Daiwa Mega Sensor X8
  • Dây 8 lõi với mật độ sợi cực cao giúp dây chắc hơn, mịn hơn.
  • Bên ngoài phủ Evo Silicon
  • Dây 5 màu, mỗi 1m được đánh dấu.
  • Đóng cuồn 100m/cuộn dính liền, bạn có thể mua 100m, 200m, 300m tới 1000m.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Mega Sensor X8 100m 0.12mm100m dính liền5 màu-4.3kg#0.6 400,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.15mm100m dính liền5 màu-6kg#0.8 350,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.16mm100m dính liền5 màu-8kg#1 350,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.18mm100m dính liền5 màu-9kg#1.2 350,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.20mm100m dính liền5 màu-11kg#1.5 350,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.37mm100m dính liền5 màu-30kg#5 370,000
Mua Hàng
Mega Sensor X8 100m 0.40mm100m dính liền5 màu-35kg#6 370,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.47mm100m dính liền5 màu-44kg#8 500,000
Hết hàng
Mega Sensor X8 100m 0.52mm100m dính liền5 màu-56kg#10 500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị