Thông tin sản phẩm
  • Built with 13 fibers (12 HMPE fibers + 1 GORE® Performance Fiber in core)
  • The most reliable superline
  • Improved knot resistance
  • Unmatched strength consistency and roundness
  • Made in Taiwan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Sufix 131 - 300m 0.205mm300mXanh rêu28LB12.7kg#1.5 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.205mm300mXanh chuối28LB12.7kg#1.5 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.235mm300mXanh rêu30LB13.61kg#2.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.235mm300mXanh chuối30LB13.61kg#2.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.285mm300mXanh rêu35LB15.88kg#3.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.285mm300mXanh chuối35LB15.88kg#3.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.33mm300mXanh rêu40LB18.15kg#4.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.33mm300mXanh chuối40LB18.15kg#4.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.405mm300mXanh rêu60LB27.22kg#6.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.405mm300mXanh chuối60LB27.22kg#6.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.47mm300mXanh rêu80LB36.3kg#8.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.47mm300mXanh chuối80LB36.3kg#8.0 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.52mm300mXanh rêu100LB45.37kg#10 1,200,000
Mua Hàng
Sufix 131 - 300m 0.52mm300mXanh chuối100LB45.37kg#10 1,200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị