Thông tin sản phẩm
  • Varivas High Grade PE X4
  • Dây 4 lõi, cuộn 150m và 200m
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Varivas High Grade PE 0.16mm150MXanh Da Trời13.1LB-#1.0 320,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.18mm150MXanh Da Trời14.9LB-#1.2 320,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.20mm150MXanh Da Trời21.4LB-#1.5 320,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.20mm150MXanh Lá21.4LB-#1.5 320,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.24mm150MXanh Lá26.1LB-#2.0 320,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.20mm200MVàng Chanh21.4LB-#1.5 390,000
Mua Hàng
Varivas High Grade PE 0.24mm200MVàng chanh26.1LB-#2.0 390,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị