Thông tin sản phẩm
  • Durable 2-Part Plastic with Integrated Lip
  • Hard Ripping Flash and Hard Stopping Action
  • Dual Control System
  • Hard Plastic Boot Tail
  • Multi-Species Gamefish
  • 3 lưỡi VMC® #5 Black Nickel Fine Wire Hooks
  • Dài thân 12cm
  • Nặng 14g
  • Lặn sâu: 1.2m-1.5m
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Ripstop RPS-12 AS 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 CBN 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 FT 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 MBS 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 PEL 245,000
Mua Hàng
Ripstop RPS-12 GOBY 245,000
Mua Hàng
Ripstop RPS-12 S 245,000
Mua Hàng
Ripstop RPS-12 MRL 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 SB 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 ROL 245,000
Mua Hàng
RipStop RPS-12 YP 245,000
Mua Hàng
Ripstop RPS-12 CLN 245,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị