Thông tin sản phẩm
  • Balsa Wood Construction
  • Shallow Running Lip Design
  • Classic Rapala “wounded-minnow” wobble
  • Natural Baitfish Profile
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Hand-Tuned & Tank-Tested

 

 

  • Swimming Depth: 0.9-1.8m
  • Body Length: 5cm
  • Weight: 5g
  • Hooks: Two no.6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Shalow Shad Rap 05 - SSR05 BG 200,000182,000
Mua Hàng
Rapala Shalow Shad Rap 05 - SSR05 CW 200,000182,000
Mua Hàng
Rapala Shalow Shad Rap 05 - SSR05 P 200,000182,000
Mua Hàng
Rapala Shalow Shad Rap 05 - SSR05 SD 200,000182,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị