Thông tin sản phẩm
  • Legend Risto Rap
  • Made from Balsa wood
  • Hand-tuned and Tank-tested
  • Floating on paused
  • Body Length: 5cm
  • Swimming dept: 2.1-3.3m
  • Weight: 10g
  • Hooks: Two No.6
  • Special edition
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Risto Rap 05 PRTU 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 GFR 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 SFCO 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 HT 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 TIL 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 SB 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 FT 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 - special edition GALB 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 - special edition JP 210,000
Mua Hàng
Rapala Risto Rap 05 - special edition PRT 210,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị