Thông tin sản phẩm
  • Cupped Lip
  • Painted & Chrome Finishes
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Feather/Tinsel Dressed Rear Treble Hook
  • Swimming depth: Top water
  • Body length: 5cm
  • Weight: 6g
  • Hooks: Two No.6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Skitter Pop 05 SGFR 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 05 FML 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 05 STGS 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 05 LFL 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 05 S 200,000
Hết hàng
Rapala Skitter Pop 05 SD 200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị