Thông tin sản phẩm
  • Balsa Body
  • Heavy-Duty Split Rings
  • Wire Through Construction
  • Reinforced body construction
  • Slow sinking

 

  • Dài 9.5cm
  • Nặng 14g
  • 2 lưỡi VMC 7554 Black Nickel #10
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDE95 - GDAY GDAY 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDCG GDCG 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDCL GDCL 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDCO GDCO 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDCY GDCY 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDFT GDFT 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDGA GDGA 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDGGH GDGGH 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDGO GDGO 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDGR GDGR 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDGS GDGS 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDIN GDIN 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDIW GDIW 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDMI GDMI 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDMN GDMN 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDOK GDOK 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDPY GDPY 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDRB GDRB 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDRH GDRH 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDROL GDROL 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDRT GDRT 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDSS GDSS 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDWK GDWK 260,000
Mua Hàng
CDE95 - GDYM GDYM 260,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị