Thông tin sản phẩm
  • Metal Frame with Durable Plastic Body
  • Two-Hole Line Tie
  • Vibrating - Loud Rattle
  • VMC® Tail Treble and Double Belly Hooks
  • Freshwater Predators
  • Dài 6cm
  • Nặng 14g
  • Lặn sâu : đa dạng tầng nước
  • Lưỡi VMC #4 + 6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
RVB6 - MLC MLC 200,000
Mua Hàng
RVB6 - G G 200,000
Hết hàng
RVB6 - ACHT ACHT 200,000
Hết hàng
RVB6 - CRT CRT 200,000
Hết hàng
RVB6 - GCHT GCHT 200,000
Hết hàng
RVB6 - RDF RDF 200,000
Hết hàng
RVB6 - GH GH 200,000
Hết hàng
RVB6 - BUD BUD 200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị