Thông tin sản phẩm
  • Compact body design
  • Balsa wood construction
  • Tight swimming action
  • Shallow running
  • Slow sinking
  • Hand tuned and tank tested.
  • Swimming depth: 0.9-1.8m
  • Body length: 3cm
  • Weight: 4g
  • Hooks: Two No.12
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Mini Fat Rap 03 - MFR03 MD 200,000
Mua Hàng
Mini Fat Rap 03 - MFR03 S 200,000
Hết hàng
Mini Fat Rap 03 - MFR03 OGMD 200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị