Thông tin sản phẩm
  • Balsa wood construction
  • Shallow running lip design
  • Classic Rapala "wounded-minnow" wobble
  • Natural baitfish profile
  • Hand-tuned & tank-tested.
  • Swimming depth: 1.9-3.0m
  • Body length: 8cm
  • Weight: 14g
  • Hooks: Two No.4
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Countdown Shad Rap 08 - CDSR08 SH 245,000223,000
Mua Hàng
Rapala Countdown Shad Rap 08 - CDSR08 FT 245,000223,000
Mua Hàng
Rapala Countdown Shad Rap 08 - CDSR08 FCD 245,000223,000
Mua Hàng
Rapala Countdown Shad Rap 08 - CDSR08 GFR 245,000223,000
Mua Hàng
Rapala Countdown Shad Rap 08 - CDSR08 PKS 245,000223,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị