Thông tin sản phẩm
  • Balsa Body
  • Heavy-Duty Split Rings
  • Wire Through Construction
  • Reinforced body construction
  • Slow sinking
  • Dài 7.5cm
  • Nặng 10g
  • 2 lưỡi VMC 7554 Black Nickel #10
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDE75 - GDAY GDAY 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDBT GDBT 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCG GDCG 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGA GDGA 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGO GDGO 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGR GDGR 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGS GDGS 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDHT GDHT 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDIN GDIN 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDIW GDIW 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDMI GDMI 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDMN GDMN 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDOK GDOK 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDPRT GDPRT 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDPY GDPY 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRB GDRB 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRT GDRT 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDSS GDSS 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDVR GDVR 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDWK GDWK 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDYM GDYM 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCL GDCL 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCO GDCO 260,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRH GDRH 260,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị