Thông tin sản phẩm
  • Balsa Body
  • Heavy-Duty Split Rings
  • Wire Through Construction
  • Reinforced body construction
  • Slow sinking
  • Dài 7.5cm
  • Nặng 10g
  • 2 lưỡi VMC 7554 Black Nickel #6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDE75 - GDGO GDGO 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDYM GDYM 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRB GDRB 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDMN GDMN 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGS GDGS 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDSS GDSS 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDAY GDAY 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDWK GDWK 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDVR GDVR 230,000
Mua Hàng
CDE75 - GDOK GDOK 230,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị