Thông tin sản phẩm
  • ABS Body
  • Sinking
  • Dài 14cm
  • Nặng 39g
  • Lặn sâu 0.5m-1m
  • Black VMC hook #3
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XRPT14 - ROR ROR 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - URK URK 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - HTIP HTIP 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - HLW HLW 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - HTP HTP 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - PCK PCK 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - ROL ROL 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - PGG PGG 240,000
Mua Hàng
XRPT14 - TWZ TWZ 240,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị