Thông tin sản phẩm
  • Legend Risto Rap
  • Made from Balsa wood
  • Hand-tuned and Tank-tested
  • Floating on paused
  • Body Length: 8cm
  • Swimming dept: 2.5-3m
  • Weight: 21g
  • Hooks: Two No.4
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Risto Rap 08 TIL 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 08 PRTU 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 08 SFCO 230,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị