Thông tin sản phẩm
  • Nhắm tới các loại cá Bluefin Tuna, Yellowfin Tuna từ 70-200kg
  • Khoen Fuji SiC Ocean Guide
  • Bát máy Fuji DPS20
  • All made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Cân nặng Dải mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Big Tuna 76 Japan Special 2.34m/2 khúc tháo cán157.5cm398g60-180gPE#8-1218kgS + D :18000-30000 14,000,000
Mua Hàng
Big Tuna 710 Japan Special 2.41m/2 khúc tháo cán167.2cm393g40-160gPE#6-1215kgS + D :14000-20000 12,500,000
Mua Hàng
Big Tuna 85 Japan Special 2.60m/2 khúc tháo cán185cm434g40-160gPE#6-1215kgS + D :14000-20000 13,000,000
Mua Hàng
Big Tuna 83 Japan Special 2.55m/2 khúc tháo cán178.5cm409g40-150gPE#6-815kgS + D :14000-18000 12,500,000
Mua Hàng
Big Tuna 87AS Japan Special 2.64m/2 khúc tháo cán188.5cm405g40-150gPE#5-815kgS + D :14000-18000 19,600,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị