Thông tin sản phẩm
  • Saltwater plugging specialist
  • Built to cast stickbaits & heavy sinking minnow
  • Khoen Fuji KR Alconite
  • Bắt máy Fuji DPSS
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
MTS80BSPS 2.45m/cắm gốc188cm-Fast30-90gPE#3-68 3,300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị