Thông tin sản phẩm
  • Lông kim tuyến
  • Cột vào lưỡi Jig và Lure để thu hút cá
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Lông kim tuyến Active Tinsel T01 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T02 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T03 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T04 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T05 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T06 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T07 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T08 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T09 40,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T10 40,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị