Thông tin sản phẩm
  • Lông kim tuyến
  • Cột vào lưỡi Jig và Lure để thu hút cá
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Lông kim tuyến Active Tinsel T01 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T04 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T05 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T06 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T09 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T10 35,000
Mua Hàng
Lông kim tuyến Active Tinsel T02 35,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị