Thông tin sản phẩm
  • Chì kẹp
  • Hộp chứa nhiều size
  • Áp dụng nhiều thể loại câu
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Chì kẹp nhiều size72viên/hộp 30,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị