Thông tin sản phẩm
  • Ống co nhiệt
  • Tiêu chuẩn Nhật Bản - Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Shrink Tube 3.5mmCuộn 1m 60,000
Mua Hàng
Decoy Shrink Tube 4.0mmCuộn 1m 60,000
Mua Hàng
Decoy Shrink Tube 4.5mmCuộn 1m 60,000
Mua Hàng
Decoy Shrink Tube 5.5mmCuộn 70cm 60,000
Mua Hàng
Decoy Shrink Tube 6.5mmCuộn 70cm 60,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị