Thông tin sản phẩm
  • Chì chạy + thìa xoay
  • 5g
  • 7g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Weight Color Pcs / pack Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
BL-51 5g -5g-3cục/bịch 90,000
Mua Hàng
BL-51 7g -7g-3cục/bịch 90,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị