Thông tin sản phẩm
  • Kẹp giữ cần
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Kẹp giữ cần - màu đỏ Xanh2 cái/bịch 250,000
Mua Hàng
Kẹp giữ cần - màu xanh Xanh2 cái/bịch 250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị