Thông tin sản phẩm
  • Ống cắm cần bằng nhựa
  • Bắt vào thùng lạnh hoặc be tàu, thuyền
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu/Vật liệu Dài Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CP Keeper Nhựa trắng170 x 75 x 55mm (lỗ cắm 33mm) 190,000
Mua Hàng
CP Keeper Multi Nhựa trắng205 x 45 x 60mm (lỗ cắm 45mm) 280,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị