Thông tin sản phẩm

VMC Dyna Swivel
Model: 3541

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Swivel #2 #242kg7 45,000
Hết hàng
VMC Swivel #4 #434kg10 45,000
Mua Hàng
VMC Swivel #5 #524kg10 45,000
Hết hàng
VMC Swivel #7 #719kg10 45,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị