Thông tin sản phẩm

VMC Dyna Swivel
Model: 3541

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Swivel #2/0 #2/085kg4 35,000
Mua Hàng
VMC Swivel #1/0 #1/076kg4 35,000
Mua Hàng
VMC Swivel #2 #242kg7 35,000
Mua Hàng
VMC Swivel #4 #434kg10 35,000
Mua Hàng
VMC Swivel #7 #719kg10 35,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị