Thông tin sản phẩm
  • VMC Solid Ring 3562
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Solid Ring 3562 #345kg/100LB20cái 100,000
Mua Hàng
Solid Ring 3562 #465kg/143LB20cái 100,000
Mua Hàng
Solid Ring 3562 #575kg/165LB20 cái 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị