Thông tin sản phẩm
  • UG Rolling Swivel
  • Chịu lực cao
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rolling Swivel R101 #10/0.071g14kg11cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #8/0.10g18kg13cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #7/0.14g21kg12cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #6/0.20g26kg12cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #5/0.31g34kg12cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #4/0.48g52kg10cái 35,000
Mua Hàng
Rolling Swivel R101 #3/0.62g60kg9cai 35,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị