Thông tin sản phẩm
  • Khóa maní xoay UG SP Jig Snap
  • Size SS, S, M, L
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
UG SP Jig Snap L330LB/150KG2 95,000
Mua Hàng
UG SP Jig Snap M230LB/107KG3 95,000
Mua Hàng
UG SP Jig Snap S180LB/82KG - 95,000
Mua Hàng
UG SP Jig Snap SS114LB/52KG3 95,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị