Thông tin sản phẩm

VMC Split Ring
Model: 3561
Sizes: 1 (11kg), 2 (15kg), 3 (25kg), 4 (30kg), 5 (35kg), 6 (45kg), 7 (78kg)
Size 5-7 features X-Strong Forged Stainless Steel with polished finish.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Split Ring 3561 #111kg20 85,000
Mua Hàng
VMC Split Ring 3561 #215kg20 85,000
Mua Hàng
VMC Split Ring 3561 #325kg20 85,000
Mua Hàng
VMC Split Ring 3561 #430kg20 85,000
Mua Hàng
VMC Split Ring 3561 #535kg12 85,000
Mua Hàng
VMC Split Ring 3561 #645kg10 85,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị