Thông tin sản phẩm

VMC Dyna Snap
High grade spring steel with rigid construction
Model: 3537
Sizes: 1 (11kg), 2 (13kg), 3 (19kg), 4 (25kg)

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Snap #1 #111kg10 45,000
Mua Hàng
VMC Snap #2 #213kg10 45,000
Hết hàng
VMC Snap #3 #319kg10 45,000
Mua Hàng
VMC Snap #4 #425kg10 45,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị