Thông tin sản phẩm
  • UG Rolling Oyako Swivel
  • Mani xoay chảng 3, dùng chia/nối thẻo câu đáy, dây không bị xoắn
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rolling Oyako Swivel RR #3x460x52LB7cái 40,000
Mua Hàng
Rolling Oyako Swivel RR #2x381x60LB7cái 40,000
Mua Hàng
Rolling Oyako Swivel RR #1x295x81LB7cái 40,000
Mua Hàng
Rolling Oyako Swivel RR #1/0x1125x957cái 40,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị