Thông tin sản phẩm
  • UG Rolling Oyako Swivel
  • Mani xoay chảng 3, dùng chia/nối thẻo câu đáy, dây không bị xoắn
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rolling Oyako Swivel RR #5/0 x 4/0275x230LB2 cặp 60,000
Mua Hàng
Rolling Oyako Swivel RR #4/0 x 3/0230x181LB2 cặp 60,000
Mua Hàng
Rolling Oyako Swivel RR #3/0 x 2/0181x156LB2 cặp 60,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị