Thông tin sản phẩm

Light Class : #1, 2, 3 (tiêu chuẩn)

Medium Class: #4, 5, 6, 7 (chống gỉ, sét tốt)

Heavy Class: #8, 9, 10, 11 (chống gỉ, sét tốt)

Tất cả đều được gia cố chắc chắn.

Tiêu chuẩn Nhật Bản - Made in Japan

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Chịu Lực Số Cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Split Ring Light Class R-1 #120LB20 55,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Light Class R-1 #230LB20 55,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Light Class R-1 #340LB20 55,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Medium Class R-3 #450LB20 90,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Medium Class R-3 #560LB20 90,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Medium Class R-3 #675LB15 115,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Medium Class R-3 #790LB15 110,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Heavy Class R-5 #8150LB10 110,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Heavy Class R-5 #9200LB10 110,000
Mua Hàng
Decoy Split Ring Heavy Class R-5 #10250LB8 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị