Thông tin sản phẩm
  • Giá trưng bày máy câu
  • Chật liệu nhựa ABS
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Reel Display Stand Salmon Pink 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Rose Pink 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Orange 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Lemon 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Lime 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Mint 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Beige 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Gray 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Ivory 180,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Black 180,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị