Thông tin sản phẩm
  • Giá trưng bày máy câu
  • Chất liệu nhựa Arcylic

 

  • 18Exist Type A: LT1000〜LT4000
  • 20Luvias Type A: FC LT2000S/FC LT2000S-XH FC LT2500S/FC LT2500S-XH LT2500/LT2500-XH LT2500S-DH
  • 20Luvias Type B: LT3000-C/LT3000S-CXH
  • 20Luvias Type C: LT3000/LT3000-XH LT4000-C/LT4000-CXH
  • 18Stella TypeA: 1000SSSPG/C2500SXG/C3000XG-J
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Reels Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Reel Display Stand Orbit 18Exist Type A 390,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Orbit 20Luvias Type A 390,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Orbit 20Luvias Type B 390,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Orbit 20Luvias Type C 390,000
Mua Hàng
Reel Display Stand Orbit 18Stella Type A 390,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị